Kıbrıs Embriyo Dondurma

Transfer işlemi yapılan hastaya en fazla 2 embriyo transferi yapılmaktadır. Eğer hastadan daha fazla embriyo elde edilmişse kalan embriyolardan uygun olanlar daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilirler. Böylece hastada gebelik oluşmuş ya da oluşmamışsa bile dondurulan embriyolarla ikinci bir gebelik şansı yakalanabilmektedir.

Daha sonraki siklusta, hastaya ovaryan stimülasyon ve yumurta toplama işlemi yapılmadığı için siklus daha kolay, daha ucuz ve daha az yorucu olmaktadır. Dondurulduktan sonra embriyolar 5 yıla kadar saklanabilmektedir. Bu süreden sonra embriyoların saklanmaya devam edebilmesi bakanlığın iznine tabidir. Hastanın bir daha embriyo elde edebilme şansı bulunmamaktaysa bu süre uzatılabilmektedir.

Dondurulup çözüldükten sonra embriyoların yaşama olasılığı, embriyo kalitesi, dondurma evresi, dondurma tekniği, genetik faktörler ve merkezin embriyo dondurma başarı oranlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Dondurulmuş embriyoların çözme işlemi sonrasında canlı kalma olasılıkları %70 civarındadır. Bu yolla elde edilen embriyolarla yapılan transfer sonrası gebelik şansı ise kadın yaşına bağlı olarak değişmektedir.