Yumurta Donasyonu

yumurta donasyonuKıbrıs'ta Yumurta Donasyonundan Kimler Faydalanabilir?

  1. Rahimi olup erken menapoza giren ve yumurta üretemeyen kadınlar (40 yaş altında %1-2 kadın bu problemle karşı karşıyadır).

  2. Endometriozis, enfeksiyon veya kanser nedeni ile yumurtalıkları alınmış kadınlar.

  3. Fonksiyon göremeyen overle doğmuş genetik bozukluklu kadınlar.

  4. Yumurta geliştirici ilaçlara az veya hiç cevap vermeyen kadınlar.

  5. Genetik hastalık taşıyıcısı olan ve bu hastalığı çocuklarına geçirme riski olan kadınlar.

  6. Kromozomal anomaliye bağlı tekrarlayan düşük yapan kadınlar.

  7. Yumurta rezervi ve katilesi iyi olmayan, tekrarlayan başarısız IVF denemeleri olan kadınlar.

  8. Yaşı ileri olup menapoz nedeniyle fonksiyon görmeyen overlere sahip olan kadınlar. 

Yumurta Bağışçısı (Donörü) Seçimi

Kıbrıs Yumurta Donasyonu için bilinen bir vericiden yumurta almak isteyen bir kadın tıbbi ve genetik bir sorunu bulunmayan 21 - 30 yaşları arasında bir verici bulmalıdır. Bilinen vericiye bulaşıcı hastalıklar için uygulanacak tarama testleri tüm vericiler için aynıdır ve Avrupa İnsan Üremesi ve Embryoloji Derneği (European Society of Reproductive Medicine (ESHRE)) ve Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (the American Society for Reproductive Medicine (ASRM)) kılavuzlarında belirtilen standartlarda gerçekleştirilir.

Anonim Verici: Verici anonim olduğunda, hem alıcının hem de vericinin kimlikleri tamamen gizli tutulmaktadır. Kıbrıs Yumurta Donasyonu anonim yumurta bağışı tıbbi açıdan sperm bağışına benzer olsa da, mevcut teknolojik imkanlarla yumurtaların spermler gibi dondurularak saklanması mümkün değildir.

Anonim verici olmak için başvuran kadınlardan sadece normal vücut ağırlığında olan, özgeçmişinde tıbbi ve genetik sorun bulunmayan, ESHRE ve ASRM kriterlerine uygun tarama testlerinde bulaşıcı hastalık taşımadığı tespit edilen 21 - 30 yaşları arasındaki kadınlar programımıza kabul edilmektedir.

Yumurta Bağışçısına (Donörü) Uygulanan Tarama Testleri

   1. Verici profili formu.

   2. Doktor tarafında ilk değerlendirme ve muayene.

   3. Kesinlikle yapılan minimum laboratuar testleri (gerek görüldüğünde ilave testler yapılır):

    Kan grubu
    HIV Antikoru
    Hepatit B ve C Yüzey Antijenleri
    Sifilis için RPR
   4. Gonore, Klamidya, Ureaplasma ve Mycoplasma için rahim ağzı kültürleri.

   5. Karyotip (Kromozom testi).

Yumurta Alacak Çiftlere Uygulanacak Testler

    1. Çift ilk önce doktorlarımızdan birisi tarafından değerlendirilir ve önceki tıbbi kayıtları incelenir.

    2. Bayan eşe Rubella (Kızamıkçık) bağışıklık testi, kan grubu, HIV antikoru, Hepatit B ve C yüzey antijeni, sifilis için RPR testleri yapılır. Sitomegalovirus (CMV), Gonore, Klamidya, Ureaplasma ve Mycoplasma Hominis için rahim ağzı kültürleri alınır.

    3. Rahim boşluğunun normal olduğundan emin olmak için son iki yıl içerisinde yapılmamışsa histerosalpingografi veya histeroskopi yapılır.

    4. Erkek eş için kan grubu, HIV antikoru, Hepatit B ve C yüzey antijenlerine bakılır.

    5. Son 6 ay içinde yapılmamışsa semen analizi yapılır.

Verici ve Alıcının Eşleşmesi

Yumurta donasyonu'nda vericinin ten rengi, göz rengi, saç rengi ve vücut yapısı gibi fiziksel özellikleri mümkün olduğunca alıcı çiftinkilere benzer olacak şekilde seçilir. Ek olarak, etnik köken, kan grubu ve diğer fiziksel özellikler de mümkün olduğunca aynen eşleştirilir.

Hastaya özel verici seçimi yapıldıktan sonra verici ve alıcı senkronize olarak hazırlanmaya başlanır.Vericiye ovaryon stimülasyon başlandığında alıcıyada rahim içini transfere hazırlamak için Estradiol Valerat verilmektedir.Verici yumurtası toplanacağı gün alıcı kadının eşinden sperm alınır.Laboratuvar ortamında birleştirilen sperm yumurta embriyo takibi yapılır ve 2 yada 3 embriyo alıcı bayana transfer edilir.

Yumurta Donasyonunun Başarı Şansı

Yumurta donasyonu ile mükemmel gebelik oranları elde edilmektedir; bu oranlar çiftlerin kendi yumurta ve spermleriyle elde edilen gebelik oranlarından oldukça yüksektir. Bunun nedeninin vericilerin infertilite sorunu olmaması ve infertil hastalara kıyasla daha kaliteli yumurtalar üretmeleri olduğu düşünülmektedir. Ek olarak, alıcının endometriyumu hiperstimülasyona maruz kalmamaktadır ve implantasyona daha uygun olabilir. Bu nedenlerle, bir seferde genellikle üç donasyon embryosu transfer edilmektedir.

Yumurta Donasyonu'nda Kıbrıs Tüp Bebek Merkezimizde gebelik şansı %90-95 civarındadır. 

Fiziksel özellikleri eşleşmiş donör ile alıcı tedavi sürecine alınır. Donörden sağlıklı yumurta almak için 10 günlük yumurta çoğaltma işlemi dediğimiz indüksiyon iğne tedavisine, aynı anda alıcı da 10 günlük ağızdan rahim kalınlaştırma tedavisine başlıyor. Donörün çatlatma iğnesi vurulmasının ardından 3 gün sonra OPU işlemi dediğimiz yumurta toplamı işlemi yapılıyor, toplanan yumurtalar sperm ile embriyo oluşturmak için laboratuvara gönderiliyor. Bu sürece yumurta donasyonu denir.

Whatsapp Destek